PENGUMUMAN: E-SIJIL

Ahli Todak Academy yang dihormati,

Dengan penuh rasa kegembiraan, kami ingin memaklumkan kepada anda semua yang E-sijil modul Pengetahuan Asas MLBB telah pun dibaik pulih.

Anda boleh memuat turun E-sijil anda di bahagian “Achievements” di modul ini. Sebarang kesulitan semasa tempoh pembaik pulih amat kami kesali. 

Untuk meraikan kejayaan anda dalam menghabiskan modul Pengetahuan Asas MLBB ini, anda juga boleh berkongsi kegembiraan dengan “Post” Sijil anda di laman sosial anda dan jangan lupa tag kami

@TodakOfficial @TodakAcademy

Todak Academy

16th December 2020
top
X